Prechod na navigáciu vodorovná

Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo spĺňa štandardy podľa zákona č. 55/2014 Výnos MF SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a tým dodržiava princípy prístupnosti webových stránok pre všetkých rovnako ( aj pre telesne, zrakovo alebo inak postihnuté osoby).

Portál je prístupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Je definovaný v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Webové stránky sú optimalizované pre aktuálne podporované verzie webových prehliadačov s podielom zastúpenia na trhu v Slovenskej republike viac ako 5% /(Výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy č. 55/2014, par. 16/) .
Zoznam prehliadačov, pre ktoré optimalizujeme web stránky je stanovený na základe štatistík zo stránky www.rankings.sk
 

ÚvodÚvodná stránka